menu

     
 Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska CyfrowaW ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będą finansowane projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych, wdrażające systemy stwarzające możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line.

PO PC realizowany będzie poprzez 3 priorytety tematyczne oraz priorytet Pomoc Techniczna:

Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Poddziałanie 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Działanie 3.3 e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych
Działanie 3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

Oś priorytetowa IV Pomoc techniczna
Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC
Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu
Poddziałanie 4.1.2 Wsparcie zarządzania i wdrażania Programu oraz koordynacja CT2
Działanie 4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji
Działanie 4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów

Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o.

ul. Styki 29/5
03-928 Warszawa

tel.: (+48) 22 428 38 02
tel.: (+48) 507 464 728
tel.: (+48) 503 708 627
tel.: (+48) 691 538 884

e-mail: biuro@starplan.pl

Kliknij w mapkę
     Strona główna  |  O nas  |  Biznes plany  |  Fundusze europejskie  |  Szkolenia  |  Referencje  |  Kontakt                                                             Copyrights by StarPlan Sp. z o.o. 2005 - 2017