menu

     

Biznes plan

Jednym z kluczowych czynników decydującym o sukcesie wielu firm jest dobrze przygotowany biznes plan. Dzieje się tak pomimo burzliwie zmieniającej się sytuacji na rynkach. Nie da się zaplanować wszystkiego, ale aby nie pozostawić wszystkiego przypadkowi, należy wyznaczyć przedsiębiorstwu kierunki, w których powinno ono podążać. W tym celu sporządzane są formalne dokumenty, takie jak biznes plany czy plany marketingowe.

Biznes plany sporządzamy przede wszystkim dla siebie. Jednakże poza nami nasz biznes plan będą czytali także potencjalni inwestorzy lub pracownicy banku, w którym staramy się o kredyt. W związku z tym, że nasz biznes plan będą analizowali i oceniali inni wiąże się wiele proceduralnych wymogów związanych z jego budową. Wielokrotnie może się zdarzyć, że opracowany biznes plan dla danej instytucji można także wykorzystać w innych organizacjach (nowy bank, inwestor czy nawet pracownicy firmy), których podczas sporządzania biznes planu nie braliśmy pod uwagę. Reasumując, należy stwierdzić, że każdy biznes plan powinien być sporządzony w sposób rzetelny, profesjonalny i klarowny, tak aby zainteresowane osoby przekonać do naszej wizji biznesu.

Biznes plany mają wiele definicji. Najogólniej rzecz ujmując, jest to średnioterminowy i kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie pisemnej.


Biznes plan sporządza się zazwyczaj w jednej z poniższych sytuacji:

  • założenie nowego przedsiębiorstwa,

  • łączenie przedsiębiorstw – fuzje,

  • pozyskanie środków na finansowanie firmy (kredyt, emisja akcji, obligacji),

  • w krytycznym okresie – zmiana formy własności, profilu działalności, ukierunkowanie na nowe rynki, duże inwestycje modernizacyjne, wprowadzenie zarządu komisarycznego, postępowanie układowe lub ugodowe),

  • prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego,

  • wycena przedsiębiorstwa,

  • likwidacja przedsiębiorstwa,

  • tworzenie wspólnych przedsięwzięć (joint ventures),

  • na konkurs na kontrakt menedżerski.

Biznes plany, które sporządzamy posiadają zazwyczaj następującą strukturę:

1. Opis inwestora i inwestycji
1.1. Inwestor
1.2. Opis inwestycji

2. Analiza otoczenia
2.1. Analiza rynku
2.2. Analiza konkurencji

2.3. Wpływ makrootoczenia (otoczenia dalszego) na sektor
2.3.1. Czynniki polityczno - prawne
2.3.2. Czynniki ekonomiczno-finansowe
2.3.3. Czynniki społeczno-kulturowe
2.3.4. Czynniki techniczno-technologiczne
2.3.5. Czynniki międzynarodowe
2.3.6. Podsumowanie analizy otoczenia PESTM

2.4. Analiza najbliższego otoczenia
2.4.1. Siła oddziaływania dostawców
2.4.2. Siła oddziaływania klientów
2.4.3. Groźba pojawienia się substytutów
2.4.4. Groźba wejścia nowych konkurentów
2.4.5. Dominujące strategie i trendy działania firm w sektorze
2.4.6. Podsumowanie

3. Analiza SWOT
3.1. Silne strony
3.2. Słabe strony
3.3. Szanse
3.4. Zagrożenia
3.5. Podsumowanie

4. Analiza marketingowa
4.1. Charakterystyka nabywców
4.2. Strategia promocji i reklamy
4.3. Strategia cenowa

5. Analiza finansowa
5.1. Założenia
5.2. Przychody
5.3. Koszty
5.4. Finansowanie inwestycji
5.5. Podsumowanie

Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków
Spis załączników


Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.
Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o.

ul. Styki 29/5
03-928 Warszawa

tel.: (+48) 22 428 38 02
tel.: (+48) 507 464 728
tel.: (+48) 503 708 627
tel.: (+48) 691 538 884

e-mail: biuro@starplan.pl

Kliknij w mapkę
     Strona główna  |  O nas  |  Biznes plany  |  Fundusze europejskie  |  Szkolenia  |  Referencje  |  Kontakt                                                             Copyrights by StarPlan Sp. z o.o. 2005 - 2017