menu

     
 Fundusze europejskie
Fundusze europejskie


Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich, zarówno w wyborze odpowiedniego Programu Operacyjnego i Działania, jak i wypełnienia wniosku o dofinansowanie, sporządzenia biznes planu lub studium wykonalności oraz wszelkich innych, niezbędnych załączników.


Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dostępne są dla Polski w postaci tak zwanych Programów Operacyjnych. Programy Operacyjne (PO) obejmują obszary życia społeczno – gospodarczego kraju, w których realizowane są inwestycje współfinansowane z funduszy europejskich. I tak są to:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
• Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Program Operacyjny Polska Wschodnia
• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)


Przedstawiamy priorytety, działania i poddziałania w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020.
Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o.

ul. Styki 29/5
03-928 Warszawa

tel.: (+48) 22 428 38 02
tel.: (+48) 507 464 728
tel.: (+48) 503 708 627
tel.: (+48) 691 538 884

e-mail: biuro@starplan.pl

Kliknij w mapkę
     Strona główna  |  O nas  |  Biznes plany  |  Fundusze europejskie  |  Szkolenia  |  Referencje  |  Kontakt                                                             Copyrights by StarPlan Sp. z o.o. 2005 - 2017