menu

     


Szkolenie – pozyskiwanie funduszy europejskich dla przedsiębiorstw w 2017 roku w woj. mazowieckim!

Serdecznie zapraszamy na praktyczne warsztaty z pozyskiwania funduszy europejskich dla przedsiębiorców. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych praktyków, a jednocześnie certyfikowanych trenerów biznesu, asesorów oceniających wnioski. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie, jak ubiegać się o dotacje, a także gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji.

 

Dla kogo?: Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych sfinansowaniem swoich inwestycji ze środków unijnych. Fundusze europejskie dostępne są dla różnych podmiotów, stąd na zapraszamy różne podmioty:

- przedsiębiorcy (indywidualni przedsiębiorcy, spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o., S.A.),

- stowarzyszenia,

- fundacje,

- kościoły,

- związki wyznaniowe,

- spółdzielnie i inne podmioty,

- osoby fizyczne, zainteresowane pozyskaniem wiedzy o funduszach europejskich.

 

Program szkolenia:

1.     Rodzaje i przegląd najbardziej interesujących funduszy europejskich dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020 finansowanych z różnych źródeł: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności.

2.   Omówienie aktualnie trwających naborów wniosków i planowanych do ogłoszenia dla przedsiębiorstw, głównie w woj. mazowieckim.

3.       Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie dwóch naborów:

a)      Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 - dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

b)      Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Przedmiotem dofinansowania w ramach powyższych projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

 

    Tryby naborów wniosków w latach 2014-2020. Mapa pomocy regionalnej w Polsce. Kwalifikowalność wydatków.

5.    Wybór z uczestnikami szkoleń właściwego dla nich programu operacyjnego, priorytetu i działania.

6.     Od pomysłu do realizacji projektu – omówienie etapów projektów indywidualnie z każdym uczestnikiem szkolenia.

Korzyści – podczas szkolenia dowiesz się:

·         - jak napisać dobry projekt,

·         - jak dostosować projekt do założeń w konkursie,

·         - jak poradzić sobie z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego,

·      - jak poradzić sobie ze skompletowaniem załączników do wniosku, w tym jak napisać biznes plan.

 

Trenerzy: Szkolenie nie jest prowadzone przez anonimowych trenerów, którzy potrafią przekazać jedynie teoretyczną wiedzę. Prowadzącymi szkolenie są osoby zarządzające firmą Doradztwo Gospodarcze StarPlan, a więc praktycy, którzy na co dzień piszą projekty unijne, sporządzają biznes plany oraz prowadzą doradztwo dla różnych grup zawodowych. Położenie nacisku na to, jak w praktyce uzyskuje się dofinansowanie unijne oraz indywidualny charakter szkolenia gwarantują to, że przekazana wiedza będzie przydatna Państwu i organizacjom, które Państwo reprezentują.

 

Czas trwania:  8 godzin

 

Cena: 290 zł od uczestnika. Rabat 10% przy zgłoszeniu uczestników na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.  

W cenę wliczono:

- materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,

- przerwy kawowe,

- obiad,

- certyfikaty ukończenia szkolenia.

 

Najbliższy termin i miejsce: 26.04.2016 r., Warszawa, ul. Styki 29/5.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy przesłać na adres email wypełniony, dostępny poniżej formularz rekrutacyjny.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Kontakt: pod nr tel. (022) 428 38 02 lub (0) 503 708 627, e-mail: biuro@starplan.pl

WSTECZ
Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o.

ul. Styki 29/5
03-928 Warszawa

tel.: (+48) 22 428 38 02
tel.: (+48) 507 464 728
tel.: (+48) 503 708 627
tel.: (+48) 691 538 884

e-mail: biuro@starplan.pl

Kliknij w mapkę
     Strona główna  |  O nas  |  Biznes plany  |  Fundusze europejskie  |  Szkolenia  |  Referencje  |  Kontakt                                                             Copyrights by StarPlan Sp. z o.o. 2005 - 2017