menu

     

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Biznes plan oraz wniosek o pożyczkę dla VIA VERDE Sp. z o.o. Instytucją finansującą był Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy.
ITMagination Sp. z o.o.  PO KL 8.1.1 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1.1 PO KL w woj. zachodniopomorskim dla ITMagination Sp. z o.o.
Technoboard Sp. z o.o. - PO IG 3.1 Przygotowanie 9 kompletów dokumentacji opisowej i finansowej dla preinkubowanych przedsiębiorstw z dziedziny e-biznesu w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Technoboard Sp. z o.o.
Expedio Sp. z o.o. - 8.1 PO IG Wniosek aplikacyjny w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) dla Expedio Sp. z o.o. w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wielkość projektu wyniosła 474 650 PLN.
Krak-Kolor Deweloper Biznes plan dla Krak-Kolor Deweloper Sp. z o.o. z Krakowa - budowa 5-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego. Kredyt w PKO BP o wartości 14,24 mln PLN.
ITMagination Sp. z o.o.  PO KL 8.1.1 Rozliczanie projektu i doradztwo przy jego realizacji w ramach działania 8.1.1 PO KL w woj. zachodniopomorskim dla ITMagination Sp. z o.o.
Interactive Voice News Sp. z o.o. - 8.1 PO IG Wniosek aplikacyjny w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) dla Interactive Voice News Sp. z o.o. w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wielkość projektu wyniosła 986 780 PLN.
e-concordia Wniosek aplikacyjny w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) dla e-concordia Sp. z o.o. w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wielkość otrzymanej dotacji wyniosła 345 185 PLN.
Norman Bennet Szkolenia i doradztwo dla Norman Bennet Group z przygotowania biznes planów oraz pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla 30 uczestników projektu w ramach działania 6.2 PO KL .
Europlanning Investments Sp. z o.o. Wykonanie 10 zestawów dla uczestników projektu "Innowatorzy 2009 - preinkubacja i wspracie kapitałowe dla innowatorów AIP" składających się z biznes planu, analizy rynku oraz raportu z audytu technologicznego dla Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Dokumentacja została przygotowana w ramach Działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Europlanning Investments Sp. z o.o. Biznes plan dla inwestycji deweloperskiej firmy Europlanning Investments Sp. z o.o. dotyczący budowy i sprzedaży mieszkań przy ul. Majdańskiej 45 w Warszawie. Całkowita wielkość inwestycji wyniosła 16,66 mln PLN.
Fundacja Allternet Wniosek aplikacyjny w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) dla fundacji Allternet w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Nowe Media PR, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Cykl Szkoleń o funduszach strukturalnych UE w ramach programu "Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą". Program realizowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Nowe Media Public Relations.
Euro Invest Sp. z o.o. Biznes plan dla firmy Euro Invest Sp. z o.o. na renowację i modernizację budynku biurowego Ufficio Primo na ul. Wspólnej 62 w Warszawie. Euro Invest zajmuje się zagospodarowywaniem, kupnem i sprzedażą nieruchomości; jest spółką zależną Kulczyk Holding S.A. Wielkość pozyskanego kapitału wyniosła 50 mln PLN.
VALMONT Polska Sp. z o.o. Raport w języku angielskim dla VALMONT Polska Spółka z o.o. na temat wpływu wspólnej europejskiej waluty (EUR) na przedsiębiorstwa handlu międzynarodowego. VALMONT Polska jest ogniwem VALMONT Industries INC. (Omaha, Nebraska - USA).
BARCO - Jacek Barankiewicz Biznes plan dla firmy BARCO na zakup pasażerskiego statku pływającego przystosowanego do wymogów aktywnej turystyki morskiej. Wartość inwestycji wyniosła 200 000 Euro. Firma BARCO specjalizuje się w turystycznych połowach dorsza oraz organizuje rejsy nurkowe, naukę nurkowania, a także wyprawy dla windserferów.
Europlanning Investments Sp. z o.o. Biznes plan dla firmy Europlanning Investments Sp. z o.o. dotyczący zakupu 10 żurawi wieżowych górnoobrotowych. Całkowita wielkość inwestycji wyniosła 4 mln PLN.
Arczi Food Usługa doradcza związana z otwarciem dzialalności gospodarczej po otrzymaniu dotacji z Urzędu Pracy wynoszącej 19 100 zł dla ARCZI FAST FOOD z Warszawy.
Urząd Pracy m.st. Warszawy, ETC Szkolenie z przedsiębiorczości na zlecenie Urzędu Pracy m.st. Warszawy dla 15 osób bezrobotnych, które otwierają własną działalność gospodarczą. Szkolenie składało się z 4 bloków tematycznych, a łączny czas szkolenia wyniósł 72 godziny.
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Projekt (wniosek unijny) dla fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości na przyznanie bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz cyklicznych szkoleń z przedsiębiorczości. Program sfinansowany ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości w województwie mazowieckim). Wartość projektu - 437 200 PLN.
Europlanning Investments Sp. z o.o. Biznes plan dla inwestycji polegającej na zakupie lokalu użytkowego w budynku biurowo-usługowym przy ul. Reymonta 12A w Warszawie. Zlecenie od firmy Europlanning Investments Sp z o.o. Wielkość otrzymanego kredytu wyniosła 803 865,09 PLN.
AZ Real Estate Biznes plan dotyczący modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Popularnej w Warszawie. Zleceniodawca - AZ REAL ESTATE & CONSULTING zamierza zrealizować inwestycję poprzez zaciągnięcie kredytu w wysokości ok. 4 mln zł.
Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym Nadzieja Projekt unijny realizowany dla Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym Nadzieja, finansowany z działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet SPO Rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 (SPO RZL). W ramach projektu odpowiedzialni byliśmy za przygotowanie uczestniczek projektu (indywidualne konsultacje, grupowe wykłady) do ubiegania się o bezzwrotny grant (11 500 PLN) oraz weryfikację wniosków i biznes planów. Łącznie z naszej pomocy skorzystało ponad 750 osób.
Watercraft.pl Analiza finansowa dla firmy Watercraft.pl dla przedsięwzięcia polegającego na imporcie łodzi motorowych ze Stanów Zjednoczonych. Watercraft jest dystrybutorem łodzi motorowych następujących marek: Navia, Formula, Rinker, Regal.
Foto-Reflex Biznes plan dla Foto-Reflex na budowę nowoczesnego budynku usługowo-biurowo-handlowego o nazwie "Reflex" w Mińsku Mazowieckim. Foto-Reflex jest liderem na lokalnym rynku usług fotograficznych oraz posiada mocną pozycję na krajowym rynku artystycznej fotografii ślubnej.
JP Spółka z o.o. Biznes plan dla JP Spółka z o.o. na budowę zespołu domów jednorodzinnych (29 segmentów jednorodzinnych) w Wilczej Górze pod Warszawą (gmina Lesznowola). Wartość projektu - 10 mln PLN.
Urząd Pracy m. st. Warszawy, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Konsultacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą finansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w punkcie konsultacyjnym Urzędu Pracy m. st. Warszawy w siedzibie AIP przy Al. Jerozolimskich 53 w Warszawie.
Europlanning Investments Sp. z o.o. Biznes plan dla inwestycji deweloperskiej firmy Europlanning Investments Sp. z o.o. dotyczący zakupu działki oraz budowy zespołu budynków wielomieszkaniowych przy ul. Farysa 45 w Warszawie. Całkowita wielkość inwestycji wyniosła 27 mln PLN.
AIESEC Szkolenie z funduszy strukturalnych dla AIESEC, zorganizowane w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) w ramach Akademii Umiejętności Dni Kariery 2008.
PARP, AIP Sporządzenie 5 biznes planów w ramach programu "Wsparcie na Rozwój Technostarterów i dla Technostarterów" zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Program ten był pilotażowym projektem dla działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
PARP, AIP Biznes plan dotyczący innowacyjnego urządzenia do korygowania danych nawigacyjnych systemu GPS sfinansowanego z programu "Wsparcie na Rozwój Technostarterów i dla Technostarterów" zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Program zakończył się dofinansowaniem z PARPu w wysokości 165 420 zł.
TeleLan Biznes plan dotyczący innowacyjnego urządzenia do telepracy świadczonego w modelu SaaS (Software as a Service), które umożliwia prowadzenie działów call center/telemarketingu w oparciu o rozproszonych użytkowników zwanych agentami. Projekt sfinansowany został z programu "Wsparcie na Rozwój Technostarterów i dla Technostarterów" zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego wartość wyniosła 144 700 zł., z czego 130 230 zł. zostało sfinansowane przez PARP.
TOP S.C Biznes plan dla firmy TOP S.C. na budowę kompleksu restauracyjno-hotelowego w Łomiankach przy ulicy Przeskok 2. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 3 600 000 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej Wawer Szkolenie dotyczące zasad sporządzania planów marketingowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Szkolenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Działanie 1.6 SPO RZL).
Iter-Gens Biznes plan dla przedsiębiorstwa transportowego Iter-Gens na zakup 3 autobusów (Bova FVD) oraz 7 mini-busów (Peugeot Denolf&Depla) służących do przewozu osób. Wartość inwestycji wyniosła 824 800 zł. Iter-Gens świadczy usługi komunikacyjne na terenie gminy Tarczyn oraz połączeń z Piasecznem i Warszawą.
Kontener - Fotografia - Fotoprodukcja Biznes plan dla firmy Kontener - Fotografia - Fotoprodukcja na pozyskanie publicznych środków pieniężnych na inwestycje w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2.5).
Usługi Remontowo-Budowlane Józef Karwowski Doradztwo w zakresie pozyskania kredytu inwestycyjnego na przeprowadzenie wykończenia osiedla domów wielorodzinnych na warszawskim Wilanowie dla przedsiębiorstwa Usługi Remontowo-Budowlane Józef Karwowski.
TOMINES Usługi Transportowe Biznes plan dla przedsiębiorstwa usług transportowych TOMINES na zakup naczepy skrzyniowej SCHMITZ do ciągnika siodłowego. Dokument został złożony w banku PKO BP, gdzie przyznany został kredyt w wysokości 68 000 PLN.
Euro Invest Sp. z o.o. List referencyjny od firmy Euro Invest Sp. z o.o. w języku angielskim.
VALMONT Polska Spółka z o.o. List referencyjny od firmy VALMONT Polska Spółka z o.o. w języku angielskim.
Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o.

ul. Styki 29/5
03-928 Warszawa

tel.: (+48) 22 428 38 02
tel.: (+48) 507 464 728
tel.: (+48) 503 708 627
tel.: (+48) 691 538 884

e-mail: biuro@starplan.pl

Kliknij w mapkę
     Strona główna  |  O nas  |  Biznes plany  |  Fundusze europejskie  |  Szkolenia  |  Referencje  |  Kontakt                                                             Copyrights by StarPlan Sp. z o.o. 2005 - 2017